دکتر سید ابوالحسن حسینی

دکتر سید ابوالحسن حسینی

پژوهشگر هسته احیای امر مرکز رشد | دانش آموخته دکتری مدیریت دولتی پژوهشگاه حوزه و دانشگاه | [email protected]

خوش آمدید!

وارد ناحیه کاربری خود شوید

ایجاد حساب جدید!

Fill the forms below to register

رمز عبور خود را بازیابی کنید

لطفا نام کاربری یا آدرس ایمیل خود را برای بازنشانی رمز عبور خود وارد کنید.