مجید محمدزمانی

مجید محمدزمانی

پژوهشگر مرکز رشد دانشگاه امام صادق علیه السلام | دانشجوی دکتری سیاست¬گذاری فرهنگی دانشگاه خوارزمی | ایمیل: [email protected]

خوش آمدید!

وارد ناحیه کاربری خود شوید

ایجاد حساب جدید!

Fill the forms below to register

رمز عبور خود را بازیابی کنید

لطفا نام کاربری یا آدرس ایمیل خود را برای بازنشانی رمز عبور خود وارد کنید.